Co to jest WWR, jakie ma przeznaczenie i korzyści?

wwr czym jest

Termin WWR ma bardzo duże znaczenie dla rodziców i opiekunów wielu dzieci. Co dokładnie się pod nim kryje? Wyjaśniamy!

WWR – co to jest?

Rozpocznijmy od podstaw, czyli od wyjaśnienia, co to jest WWR – https://littlegenius.pl/wwr-co-to-jest-dla-kogo-jest-wczesne-wspomaganie-rozwoju/. Co kryje się pod tym terminem?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (w skrócie WWR) to zespół działań diagnostycznych i terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 7, mający na celu poprawę funkcjonowania w obszarze rozwojowym, w którym maluch prezentuje opóźnienia lub zaburzenia.

Terapia WWR jest powszechnie uznawana za skuteczną metodę wspierania dzieci, kładąc nacisk na interwencję we wczesnych latach życia, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny i otwarty na zmiany, co jest kluczowe dla maksymalizacji potencjału rozwojowego.

Kluczową rolę odgrywa w tym właśnie zakresie obserwacja rodziców, którzy powinni udać się po pomoc do specjalistów w przypadku wątpliwości dotyczących rozwoju swojej pociechy.

Kiedy zalecane jest WWR?

Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest zalecana, gdy występują opóźnienia lub zaburzenia w rozwoju dziecka. Oto kilka sytuacji, w których może być potrzebna:

Opóźnienia mowy

Jeśli dziecko nie osiąga odpowiednich umiejętności komunikacyjnych w porównaniu do rówieśników, terapia WWR może pomóc w rozwinięciu umiejętności językowych.

Zaburzenia emocjonalne

Dzieci z trudnościami emocjonalnymi, takimi jak lęki, depresja czy agresja, mogą korzystać z terapii WWR w celu wsparcia emocjonalnego.

Autyzm

Wczesna interwencja jest kluczowa dla dzieci z autyzmem. Terapia WWR może pomóc w nauce umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych.

ADHD

Dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) mogą korzystać z terapii WWR, aby rozwijać umiejętności koncentracji, organizacji i kontroli impulsów.

Niepełnosprawność intelektualna

Dzieci z opóźnieniem w rozwoju intelektualnym mogą potrzebować wsparcia w wielu obszarach, takich jak nauka, komunikacja i samodzielność.

Gdzie można skorzystać z terapii WWR?

Aktualnie Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest organizowane w wielu placówkach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Warto zatem pamiętać, że rodzice powinni być czujni na ewentualne opóźnienia w rozwoju swojego dziecka i w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub specjalistą do spraw rozwoju dziecka. Wczesna diagnoza i interwencja mogą znacząco wpłynąć na przyszły rozwój malucha!

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz