Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

ubezpieczenie zdrowotne

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja jest z pewnością stresująca i może wywołać uczucie bezradności. Warto jednak wiedzieć, jakie możliwości działania przysługują nam w takiej sytuacji, aby skutecznie dochodzić swoich praw.

Odmowa wypłaty odszkodowania – jak się zachować?

Przede wszystkim warto zrozumieć, dlaczego ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Zwykle przyczyny takiej decyzji są zawarte w piśmie odmownym, które otrzymujemy. Czasami powód odmowy wynika z braku jakiegoś dokumentu czy też informacji – wtedy zgromadzenie odpowiednich danych może pomóc w ponownym rozpatrzeniu sprawy. Jeśli ubezpieczyciel powołuje się na postanowienia umowy ubezpieczenia, warto je dokładnie sprawdzić oraz zastanowić się, czy odmowa jest zgodna z prawem.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy odmowa Uniqa odszkodowania w Rzeszowie lub innym mieście jest słuszna, warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże ocenić sytuację i doradzi, jakie kroki możemy podjąć. Czasami wystarczy napisanie odpowiedniego pisma do ubezpieczyciela, w którym przedstawimy kontrargumenty oraz dowody. Warto również sprawdzić, czy istnieją jakieś bezpłatne porady prawne, z których możemy skorzystać. Zdarza się, że ubezpieczyciel po otrzymaniu takiego pisma zmienia swoją decyzję.

Jeśli konsultacja ze specjalistą nie przyniesie pożądanego efektu, a nadal uważamy, że ubezpieczyciel niesłusznie odmówił wypłaty odszkodowania, możemy złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego. Rzecznik jest organem, który zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy konsumentami a instytucjami finansowymi, w tym także ubezpieczycielami. Wniosek do Rzecznika Finansowego może być złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Należy pamiętać, że złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jeśli ani interwencja specjalisty, ani Rzecznik Finansowy nie przyniosą skutku, pozostaje nam jeszcze droga sądowa. Aby wytoczyć sprawę przeciwko ubezpieczycielowi, konieczne będzie zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego, co wiąże się z pewnymi kosztami. Warto jednak pamiętać, że wygrana w sądzie może pozwolić nam na uzyskanie należnego odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrot części kosztów procesowych. Przed podjęciem takiej decyzji warto skonsultować się ze specjalistą, który oceni szanse na powodzenie postępowania sądowego.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz