Dlaczego kostka granitowa się rusza?

kostka granitowa

Kostka granitowa to jeden z najbardziej popularnych materiałów używanych do wykonywania nawierzchni, chodników czy podjazdów w Polsce. Choć kostka granitowa słynie z wyjątkowej trwałości i odporności na uszkodzenia, zdarza się, że z czasem się rusza. Jakie są przyczyny tego zjawiska, jakie zagrożenia niesie ze sobą i jak temu zapobiec?

Jakie mogą być przyczyny ruszania się kostki granitowej?

Jedną z głównych przyczyn ruszania się kostki granitowej jest źle wykonana podbudowa pod nawierzchnią. Prawidłowo przygotowane podłoże to nie tylko równa i stabilna powierzchnia, ale także odpowiednia warstwa podsypki piaskowej lub żwiru oraz geowłókniny. Jeśli te elementy są nieprawidłowe lub nieodpowiedniej grubości, nawierzchnia może się osiadać, powodując zmiany poziomów poszczególnych elementów kostki.

Innym czynnikiem wpływającym na stabilność kostki granitowej są warunki atmosferyczne. W Polsce występują znaczne różnice w temperaturach między poszczególnymi porami roku, co może powodować wahania wilgotności podłoża oraz zmiany objętości gruntu na skutek mrozoodporności. Długotrwałe opady deszczu czy szybko topniejący śnieg mogą również wpływać na nasycenie podłoża wodą, co w efekcie prowadzi do osiadania kostki.

Kolejnym powodem ruszania się kostki granitowej może być zbyt mała szerokość fug między poszczególnymi elementami. Fugi powinny być szerokie na co najmniej 3 mm, aby umożliwić swobodne przemieszczenie się kostki pod wpływem nacisku czy zmian temperatury. Wąskie fugi zwiększają ryzyko uszkodzeń, pęknięć czy odkształceń kostki granitowej.

Jak zapobiec ruszaniu się kostki granitowej?

Light Project podpowiada, że aby zapobiec przemieszczaniu się kostki granitowej, kluczowe jest prawidłowe przygotowanie podbudowy oraz staranny montaż nawierzchni. Podłoże pod kostkę granitową powinno być równomierne, a podsypka piaskowa lub żwirowa powinna mieć odpowiednią grubość. Geowłóknina to również istotny element, który pomaga rozkładać nacisk na podłoże oraz zabezpiecza nawierzchnię przed przenikaniem wilgoci.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz