Dostawca gazu płynnego – jakie powinien posiadać kwalifikacje?

gaz ziemny

Gaz jest jednym z paliw, które coraz częściej jest wybierane, zarówno przez indywidualnych, jak i zbiorowych odbiorców. Instalacje gazowe są powszechnie używane i na stałe weszły do naszego codziennego życia. Gaz jest wykorzystywany nie tylko jako paliwo do samochodów, ale również do ogrzewania domów i budynków. Skąd brać gaz? Najlepiej od sprawdzonych dostawców gazu płynnego?

Jak wybrać dostawcę gazu płynnego?

Dobry dostawca gazu płynnego powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i licencje, które zagwarantują bezpieczeństwo sprzedaży. Dostawy gazu podlegają regulacjom prawnym, przede wszystkim Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dodatkowo każdy sprzedawca powinien posiadać certyfikat paliwa, które sprzedaje. Paliwo powinno być wysokoenergetyczne i spełniać normę PN-EN 589. Usługi dystrybucji muszą być realizowane przy pomocy specjalistycznej floty pojazdów, dostosowanej d  transportu gazu w cysternach lub butlach. Przed wyborem dystrybutora, powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Musi zawierać informację o ilości przesyłanego gazu w poszczególnych okresach, moc w m3/h oraz cenę. Ważne jest także miejsce dostarczania gazu, jego pobory i techniczne parametry.

Zbiornik na gaz płynny – jaki powinien być?

Hurtowa sprzedaż gazu w butlach powinna odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zbiorniki, które przeznaczone są do magazynowania gazu płynnego muszą cechować się bardzo dużym bezpieczeństwem. Zbiornik musi posiadać odpowiedni poziom zabezpieczeń, aby w razie małej awarii gwarantował bezpieczeństwo. Właśnie z tego powodu Urząd Dozoru Technicznego nakłada na producenta, ale także właściciela zbiornika bardzo wysokie wymagania związane z jego produkcją oraz eksploatacją.

Wybierając dostawcę gazu płynnego czy to na indywidualne potrzeby czy hurtowe, warto zwracać uwagę na wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie, które posiada dana firma. Stała cena, bezpieczeństwo dostarczania i komfort użytkowania to cechy, które są najważniejsze przy wyborze dostawcy gazu płynnego.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz