Dzieło sztuki namawia polityków by pokazali, że słuchają dzieci

pokolenie

W Światowy Dzień Dziecka, który przypada 20 listopada, artysta Olafur Eliasson prosi przywódców politycznych i decydentów, aby pokazali, że słuchają następnego pokolenia. Wiadomości dzieci na temat przyszłości planety, zainicjowane przez Earth Speakr, dzieło sztuki Eliassona, są dostarczane politykom by skłonić ich do reakcji. Przekazy są dodatkowo wzmacniane w mediach społecznościowych pod hasłem #ListenToTheFuture.

Ponad 250 000 osób wzięło udział w projekcie Earth Speakr, od czasu jego zaprezentowania w lipcu z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UE 2020. Eliasson rozpoczął pracę nad wielostronnym projektem graficznym – z aplikacją i stroną internetową dostępną w 25 językach – aby nagłośnić nadzieje i obawy dzieci związane ze zmianami klimatu, promując międzypokoleniową wymianę w Europie i poza nią.

Sztuka i kultura stwarzają przestrzeń, miejsce spotkań, łączenia i dzielenia się perspektywami, a także różnicami. Angażując się w dzieło sztuki można zyskać poczucie bycia wysłuchanym, zobaczyć swoje idee odzwierciedlone w formie i strukturze dzieła sztuki. Dla mnie ta dwukierunkowa wymiana jest niezbędna. Earth Speakr jest dziełem sztuki stworzonym przez dzieci, które w kreatywny sposób wypowiadają się o klimacie i własnej przyszłości. Praca zaprasza do słuchania ich błyskotliwych, zabawnych i, co nie dziwi, szczerych przekazów.

Światowy Dzień Dziecka jest przypomnieniem dla nas wszystkich, aby pokazać dzieciom – i pokazać poprzez działanie – że ich przyziemne poglądy są całkowicie uzasadnione i bardzo potrzebne w kształtowaniu naszej przyszłości. Muszą one stać się współtwórcami naszego jutra. Aby uznać Konwencję o prawach dziecka, w tym prawo dziecka do bycia wysłuchanym, proszę polityków i inne osoby sprawujące władzę, aby pracowali nad tym nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia w roku – powiedział artysta Olafur Eliasson.

Dzieciaki zabierają głos

Dzieci z 70 krajów współtworzą dzieło sztuki, dzieląc się swoimi poglądami w swoich ojczystych językach przy użyciu technologii rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji na telefon. Wiadomości wideo są adresowane do dorosłych, ale także do innych dzieci, oferując rozwiązania, pomysły i dzieląc się frustracjami.

Cześć, muszę coś powiedzieć. Proszę chronić środowisko, inaczej nie będzie żadnej przyszłości. Nie ma żadnej planety B i nie ma żadnego planu B, jeśli czegoś nie zrobimy. Dziękuję za pomoc – mówi chodnik w Kapfenbergu w Austrii. Chciałbym, żeby ludzie jedli mniej zwierząt – mówi mur w Tallinie w Estonii. Dla każdego urodzonego dziecka należy posadzić drzewo – sugeruje liść z Leiria w Portugalii.

Aby zapewnić, że wiadomości dzieci zostaną usłyszane, zorganizowano ponad 108 wirtualnych lub fizycznych wydarzeń Earth Speakr, które aktywnie zapraszały dzieci do bycia artystami i ożywiania otaczającego je środowiska. Instytuty Goethego i ambasady Niemiec w całej UE wspierały dzieło od początku jego powstania, umożliwiając dzieciom omówienie ich przesłania z lokalnymi politykami. Innowacyjni współpracownicy i partnerzy, w tym Dokk1, biblioteki publiczne w Aarhus (Dania), instytucja kulturalna TBA21 – Akademia Ocean Space (Włochy), Światowy Dzień Sprzątania Ziemi oraz EIT Climate-KIC’s Young Innovators’ Climathons włączają Earth Speakr do swoich działań proekologicznych.

Earth Speakr w Polsce

Podobnie jak Earth Speakr uważamy, że dzieci reprezentują teraźniejszość i przyszłość, a ich głosy muszą być wysłuchane przez obecnych przywódców, aby zapewnić, że środowisko, które odziedziczą nie jest nieodwracalnie zniszczone przez zanieczyszczenia, ingerencję w siedliska, masowe wymieranie i zmiany klimatyczne. Earth Speakr daje dzieciom wciągającą i bardzo potężną platformę, dzięki której mogą usłyszeć swoje głosy, powiedzieć co myślą i wzmocnić swoje przesłanie. Ziemia cierpi, dzieci przemawiają, ale czy światowi przywódcy rzeczywiście słuchają? – Amy (17) i Ella (15) założycielki Kids Against Plastic

W październiku wraz z aktywistą klimatycznym Alem Gorem oraz muzykiem i aktorem Jadonem Smithem Olafur Eliasson zaprezentował Earth Speakr podczas TED Countdown. W celu stworzenia Earth Speakr – bezpłatnej aplikacji dostępnej w 25 językach – studio Olafura Eliassona współpracowało z wiodącymi instytucjami i ekspertami na rynku. Wszystko to, aby w muzeach, bibliotekach i salach lekcyjnych zainspirować dzieci do zabrania głosu w imieniu planety.

Dzieci angażują się w całym kraju

W akcje włączyły się dzieci z całej Polski, nadsyłając wiadomości z 87 miast, od Gdańska po Kraków, Białystok i Wrocław. Najmłodsi stworzyli wiadomości Earth Speakr, aby wyrazić swoje obawy, kreatywnie dzielić się pomysłami i wspierać międzynarodowe dni ochrony środowiska, takie jak Światowy Dzień Sprzątania Ziemi i Globalny Strajk Klimatyczny. W Polsce duża liczba dzieci zaklasyfikowała swoje wiadomości do kategorii Zwierzęta, Przyszłość i Miasto. Dzięki indywidualnym komunikatom animującym otaczające środowisko, grafika ukazuje globalny obraz lokalnych poglądów, zjednoczonych w ramach dzieła.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz