Gdzie umieścić czerpnie aluminiowe?

czerpienie aluminiowe

Czerpnie aluminiowe są ważnym elementem wentylacji. Są to okrągłe lub prostokątne elementy aluminiowe, które przystosowane do montażu na zewnątrz i wewnątrz budynków. W zależności od umiejscowienia rozróżnia się różnego typu czerpnie: gruntowe, ścienne lub dachowe.

Czym są czerpnie aluminiowe?

Czerpnie aluminiowe są to elementy wentylacji. Stosowane są w systemach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Podobnie jak wyrzutnie powietrza, to proste w swej konstrukcji elementy. Ich zadaniem jest zapobieganie przed przedostaniem się do środka większych zanieczyszczeń, a także insektów. To początkowy element systemu wentylacji mechanicznej. Ich zadaniem jest pobieranie powietrza z zewnątrz. Następnie przechodzi ono przez wymiennik ciepła i kierowane jest do pomieszczeń. Dobór odpowiednich czerpni aluminiowych uzależniony jest od rodzaju wentylacji, a także kubatury pomieszczenia. Czerpnia powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.

Gdzie zamontować czerpnie aluminiowe?

Centrala wentylacyjna jest ważna dla prawidłowego działania wentylacji. Wymiana powietrza pozwala mieszkańcom na oddychanie czystym powietrzem, co bezpośrednio przekłada się na ich stan zdrowia. Dlatego też, projektując system wentylacji mechanicznej, należy dobrać odpowiednie elementy, które muszą ze sobą współgrać. Ważne, by poszczególne elementy były dobrane do kubatury pomieszczeń. 

Czerpnie aluminiowe najlepiej montować w miejscach, gdzie powietrze jest najczystsze i najchłodniejsze. Należy pamiętać, że wybór lokalizacji musi być zgodny z wytycznymi, które zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Czerpnie muszą być odpowiednio oddalone od wyrzutni i komina, ulicy czy wywiewki kanalizacyjnej. Nie powinny znajdować się zbyt blisko urządzeń chłodzących. W przeciwnym razie będą zasysały zużyte i zanieczyszczone powietrze. Odległość pomiędzy czerpnią i wyrzutnią powinna wynosić co najmniej półtora metra. Najlepszą do montażu tych elementów stroną budynku byłaby północna, północno-wschodnia. 

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz