Godne traktowanie w miejscu pracy i bezpieczeństwo danych to prawo człowieka

pracownik w biurze

Do podstawowych praw człowieka zalicza się, przede wszystkim poszanowanie prywatności, godności, wolności i równości, ale także zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do działania czy pracy – nie tylko w kontekście fizycznego dobra jednostki, ale także wszelkich danych z nią powiązanych.

Bezpieczeństwo jednostki i danych osobowych

Postęp technologiczny znacznie zwiększył potrzebę ochrony prywatności ludzi oraz stworzył konieczność zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy zarządzaniu ich danymi. Powszechność dostępu do Internetu i przyspieszenie procesu digitalizacji spowodowało, że wiele informacji o nas jest narażonych na dostanie się w niepowołane ręce. Ponad połowa Polaków (55%) obawia się kradzieży tożsamości lub wrażliwych danych[1], a w związku z tym, coraz częściej zwracamy uwagę na nasze bezpieczeństwo w sieci i urządzeń, z których na co dzień korzystamy. Przy aktualnych sposobach, wykorzystywanych do kradzieży danych, niewystarczające jest oryginalne, skomplikowane hasło – niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie w postaci systemów. Budowa systemów ochronnych i dbanie o prywatność pracowników to jedno, ale prawa człowieka to znacznie więcej – to przede wszystkim odpowiedni poziom życia i godziwe traktowanie, również w miejscu pracy.

Responsible Business Alliance to największa na świecie koalicja branżowa poświęcona Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w globalnych łańcuchach dostaw, co stanowi poważne zobowiązanie i świadczy o odpowiedzialnym podejściu do tematu. Jest to niezwykle istotne, szczególnie w zestawieniu z tak krytycznymi danymi, jak te z raportu „The Workforce View in Europe 2018”, mówiącymi, że aż 34% pracowników kiedykolwiek doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy.

Z perspektywy firmy Poly, bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem w każdym z ich produktów, dlatego spełniają najwyższe standardy, które umożliwiają zapewnienie odpowiedniej ochrony danym wrażliwym” – komentuje Jakub Abramczyk Sales Director Eastern Europe w Poly. „Poly, podejmując konkretne działania i współpracując m.in. z Responsible Business Alliance (RBA), dostosowuje swoje podejście dotyczące jak najlepszych praktyk i wykorzystania ich narzędzi w celu zapewnienia wysokich standardów współpracy, jednocześnie dbając o warunki pracowników na każdej płaszczyźnie bez względu na ich stanowisko” – dodaje ekspert Poly.

 

Eliminacja wszelkich form współczesnego niewolnictwa

Wykluczenie czy wykorzystywanie pracowników przyjmuje obecnie wiele różnych form, a zawiera się w tym także współczesne niewolnictwo, które rozumiane jest jako przymuszanie do pracy w niegodziwych warunkach, za nieuczciwie niskie wynagrodzenie. W roli współczesnych niewolników występują również emigranci z krajów tzw. „trzeciego świata” – często dotkniętych klęskami żywiołowymi czy wojną, którzy pracują ciężko za wynagrodzenie ledwo wystarczające na przeżycie, bez zapewnienia jakiejkolwiek ochrony prawnej czy medycznej[2].

„Przeciwstawiając się takim metodom, Poly działa według zobowiązań opisanych w Kodeksie Postępowania SCOC[3], odpowiedzialnego za zagadnienia społeczne, środowiskowe i etyczne, wyznaczone dla branży oraz jej dostawców. SCOC zawiera zasady o równości, uczciwości i wolności oraz wyraźnie zabrania stosowania jakichkolwiek form współczesnego niewolnictwa. Uważamy, że odpowiedzialne podejście do praw człowieka przez pracodawców jest ich obowiązkiem, a wolność, równość i godność człowieka są jego fundamentalnymi prawami, bez względu na to skąd pochodzi” – komentuje Jakub Abramczyk Sales Director Eastern Europe w Poly.

 

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i minerałów

Kolejnym, nie mniej ważnym czynnikiem, świadczącym o dobrych praktykach firm jest branie pełnej odpowiedzialności za pochodzenie materiałów niezbędnych do produkcji urządzeń. Głównym założeniem jest to, aby wszyscy dostawcy oferowali części i minerały z regionów, które nie są narażone na konflikty. Oznacza to, że dostarczane produkty nie mogą zawierać metali pochodzących z obszarów lub kopalni, które są bezpośrednio lub pośrednio finansowane przez ugrupowania zbrojne, poważnie działające na szkodę praw człowieka lub przynoszące im korzyści nadużycia, np. w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiednich. W tym celu powstała Inicjatywa ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (Responsible Minerals Initiative, RMI), która pomaga zweryfikować, które huty i rafinerie dysponują systemami odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów, zgodnymi z aktualnymi światowymi standardami.

Odpowiedzialne podejście do zrównoważonego rozwoju biznesu oraz przestrzeganie praw człowieka nie mogą być dłużej tylko pustym frazesem – muszą iść za tym zdecydowane działania pracodawców. Przełomowy rok 2020 ukazał nam, że nie możemy już jako społeczeństwo „zamiatać problemów pod dywan”, a musimy podjąć konkretne działania. Edukacja pracowników w obszarze ich praw jest pierwszym krokiem, który może zbliżyć nas do budowania lepszego świata, gdy dodamy do tego przemyślane i zrównoważone działania firmy na wielu obszarach, możemy poprawić sytuacje wielu istnień na świecie.


[1]https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C688842%2Cbadanie-ponad-polowa-polakow-obawia-sie-kradziezy-tozsamosci.html

[2]https://hrpolska.pl/hr/czytelnia/wspolczesne-niewolnictwo-zmora-xxi-wieku

[3]https://www.microsoft.com/en-us/procurement/supplier-conduct.aspx?activetab=pivot%3aprimaryr7

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz