Narzędzia pomiarowe dla instalatora klimatyzacji – na jakie warto postawić?

klimatyzacja

Instalacja systemu klimatyzacji jest niemożliwa bez sprawdzenia tego, czy po zamontowaniu działa ona w pełni poprawnie. Do tego z kolei instalator klimatyzacji potrzebuje odpowiednich narzędzi pomiarowych, które pozwolą skontrolować mu poprawną pracę systemu klimatyzacji. W jakie przyrządy pomiarowe powinien być wyposażony instalator klimatyzacji?

Jakie są rodzaje narzędzi pomiarowych?

Możliwe do zakupu narzędzia pomiarowe w Warszawie i innych miejscach są dzielone na dwa sposoby. Pierwszy z nich to to w jaki sposób odczytują one mierzone wartości. Takie przyrządy pomiarowe są dzielone na sygnalizujące, które w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości dają sygnał dźwiękowy lub świetlny, wskazujące, które rejestrują chwilowe wartości parametrów, rejestrujące, które zbierają informacje dotyczące zmian wielkości mierzonych wartości, a także rejestrująco-symulujące, które są w stanie przewidzieć zużycie w dowolnym okresie czasowym.

Hurtownia części systemów wentylacyjnych w Warszawie dzieli również przyrządy ze względu na to jakie zadanie one spełniają, czyli co one mierzą. Wyróżniamy przyrządy służące do pomiaru temperatur, ciśnienia, wilgotności powietrza oraz strumienia masy i objętości.

Jakie narzędzia pomiarowe powinien posiadać instalator klimatyzacji?

Instalatora klimatyzacji warto wyposażyć w każdy z rodzajów przyrządów. Mowa tu o tych mierzących różne parametry. Powinien on więc posiadać termometr, elektryczny, manometryczny lub rozszerzalnościowy by móc skontrolować to czy klimatyzacja poprawnie chłodzi powietrze. Przyda mu się również narzędzie do mierzenia ciśnienia takie jak manometr sprężynowy lub cieczowy.

Wbrew pozorom bardzo ważne jest także posiadanie przyrządu do pomiaru wilgotności powietrza. Tutaj stosuje się higrometry lub psychometry. Do pomiaru strumienia masy oraz objętości wykorzystywane są z kolei anemometry lub rotametry. Użyta może zostać również rurka Prandtla bądź przepływomierz zwężkowy. Instalator wyposażony w takie narzędzia powinien być gotowy do pracy.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz