Nowoczesne aparaty słuchowe – kto może starać się o dofinansowanie?

pexels burst 374765

O nowoczesne aparaty słuchowe stara się coraz większa liczba osób. Pacjenci mają jednak ten komfort, że nawet przy dużych ubytkach słuchu mogą sięgać po takie nowinki technologii. Nie każdego jednak stać na tego typu urządzenia. Mimo wszystko nie trzeba się jednak martwić. W Polsce prowadzone są specjalne dofinansowania. Kto może się o nie starać i jak je w ogóle otrzymać? Podpowiadamy.

Dofinansowanie do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Nowoczesne aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia przysługuje refundacja w wysokości 2000 złotych do każdego aparatu, czyli maksymalnie można otrzymać razem 4000 zł. Dodatkowo jest to również po 60 złotych do obu wkładek usznych, czyli łącznie 120 zł. Refundacja w tej grupie wiekowej przysługuje raz na trzy lata. Podstawą przyznania tego świadczenia jest wielkość niedosłuchu – w każdym z pacjentów niedosłuch musi przekraczać 30 dB HL. Wartość tę określa się na podstawie wyniku badania słuchu i jest ona średnią z 4 badanych częstotliwości w audiometrii tonalnej powietrznej.

Od 2014 roku obowiązują korzystniejsze niż wcześniej rozwiązania w kwestii dofinansowań dla osób dorosłych, czyli po 26. roku życia. Przed tą datą obowiązywała zasada dofinansowania tylko jednego aparatu słuchowego, nawet przy obustronnym niedosłuchu. Obecnie obowiązuje jednak dofinansowanie dwóch aparatów do obojga uszu. Dorośli pacjenci mogą liczyć na refundację w kwocie 700 złotych do każdego aparatu – łącznie 1400 zł – oraz do dwóch wkładek usznych – po 50 złotych do każdej, czyli razem 100 zł.

Zobacz także: https://www.nswiat.pl/wewnatrzuszne-aparaty-sluchowe-czym-sie-charakteryzuja/

Dofinansowanie do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Nieco inne kwoty będą obowiązywały przy refundacji aparatów na przewodnictwo kostne, dopasowywanych w przypadku braku możliwości zastosowania standardowych aparatów na przewodnictwo powietrzne. Dzieci i młodzież do 26. roku życia otrzymają kwotę refundacji w wysokości po 1800 zł do każdego protezowanego ucha, a dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata. Aby je uzyskać, niedosłuch w protezowanym uchu musi wynosić co najmniej 30 dB HL.

Dorośli w przypadku aparatów na przewodnictwo kostne mogą liczyć na ulgę w wysokości 1260 zł do każdego aparatu, pod warunkiem że średnia ubytku w protezowanym uchu przekracza 40 dB HL. W przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie obowiązuje okres karencji na zakup kolejnych aparatów słuchowych. Ulgę mogą więc uzyskać w każdym momencie, gdy tego potrzebują, inaczej niż w przypadku pozostałych grup, które nowe dofinansowanie mogą otrzymać dopiero po upływie 3 lat w przypadku dzieci lub 5 lat, jeśli chodzi o dorosłych. Więcej informacji można uzyskać na https://akademiaslyszenia.pl/.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz