Pracownicy Amazon zadbali o seniorów

dwoje starszych ludzi

Pandemia diametralnie zmieniła sposób funkcjonowania całego społeczeństwa. Problemy związane z izolacją i wprowadzonymi ograniczeniami dotknęły każdego. Jedną z grup, która ucierpiała najbardziej, nie tylko z powodu największego narażenia na ciężki przebieg zakażenia wirusem COVID-19, ale i zalecanego dystansu społecznego, jest grupa seniorów. Osamotnienie, tęsknota, brak kontaktu z najbliższymi – tego doświadczają tysiące starszych osób w Polsce, w tym seniorzy będący pod opieką placówek opieki senioralnej. Dlatego z okazji Dnia Babci i Dziadka, Amazon postanowił wesprzeć publiczne instytucje działające na rzecz seniorów.

Według prognoz GUS, w 2050 r. odsetek osób w wieku 60+ będzie stanowić ponad 40% ogółu społeczeństwa*.

Według danych PMR Market Experts, w Polsce działa 2 070 placówek opieki senioralnej. Łącznie przebywa w nich ponad 100 000 osób starszych**.

Amazon wsparł lokalne instytucje działające na rzecz seniorów, przekazując im sprzęt IT, RTV, AGD oraz medyczny o wartości ponad 77 000 zł.

Kontakty online, które stały się standardem w życiu większości ludzi na świecie, dają namiastkę normalności umożliwiając pracę, naukę, ale też kontakty rodzinne i towarzyskie. Nowe technologie niestety nie rozwiązują problemu wszystkich grup społecznych, w tym seniorów, którzy często nie posiadają odpowiednich kompetencji, ale i dostępu do technologicznych rozwiązań. Połączenie strachu wywołanego pandemią i braku możliwości kontaktu z najbliższymi może prowadzić do pogłębienia u seniorów negatywnych konsekwencji – stresu, niepokoju, a nawet depresji.

Opieka senioralna w Polsce

W Polsce funkcjonuje ponad 2070 placówek opieki senioralnej. Publiczne ośrodki pomocy społecznej stanowią ponad połowę całkowitej liczby placówek długoterminowego pobytu. Szacuje się, że we wszystkich tego typu instytucjach przebywa łącznie ponad 100 000 starszych osób. Według prognoz w 2050 roku, liczba starszych osób wzrośnie z 9,7 mln do 13,7 mln, czyli co trzecia osoba w Polsce będzie miała więcej niż 60 lat. Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie, z którym zmaga się nie tylko Polska, ale i cała Europa***.

Pandemia pokazała jak istotne jest wsparcie społeczne dla seniorów, a zwłaszcza tych, którzy znajdują się pod opieką placówek opieki senioralnej.

#AmazonPomagamy

Amazon, wsparł 10 instytucji senioralnych w 6 regionach Polski, w których zlokalizowane są centra logistyczne i gdzie mieszkają pracownicy firmy, przekazując między innymi sprzęt pozwalający na komunikację seniorów z bliskimi. Łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 77 000 zł.

„Dzień Babci i Dziadka, w czasie pandemii, to dla niektórych seniorów trudny czas tęsknoty i braku możliwości odwiedzin najbliższych. W przypadku osób przebywających w domach seniora, jedynym sposobem komunikacji z rodziną pozostaje obecnie kontakt przez telefon lub komputer. Niestety, nie wszystkie ośrodki mogą zapewnić pensjonariuszom taką możliwość. Nasza akcja polega na dostarczeniu placówkom niezbędnego sprzętu IT, RTV, AGD czy sprzętu medycznego, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem” – mówi Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon. I dodaje: „Inicjatorami akcji byli pracownicy Amazon, którzy przygotowali i dostarczyli do ośrodków imienne kartki okolicznościowe z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka, co pokazuje, że w Amazon podchodzimy z sercem i pasją do ludzi i pomagania oraz troszczymy się o swoje otoczenie”.

Ośrodkami, które otrzymały pomoc są między innymi: Dzienny Dom Senior+ we Wrocławiu i Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

„Pandemia z pewnością ograniczyła możliwość osobistego kontaktu seniorów z rodzinami, którzy w tej chwili mogą kontaktować się z nimi tylko telefonicznie. Nasi podopieczni bardzo ubolewają, że już od dawna nie widzieli swoich wnuków, nie rozmawiali ze swoimi kolegami i koleżankami z Dziennego Domu. Możliwość rozmowy wideo, za pośrednictwem otrzymanych tabletów, będzie dla seniorów czymś zupełnie nowym. Liczymy na to, że przy współpracy z naszymi pracownikami, ten sposób komunikacji okaże się dobrym i atrakcyjnym rozwiązaniem” – informuje Alina Lorek, kierownik Dziennego Domu Senior+ we Wrocławiu. I dodaje: „Seniorzy bardzo cieszą się z wszelkich upominków, kartek czy zdjęć. Dlatego imiennie adresowana kartka z życzeniami była dla nich bardzo miłym upominkiem”.

„Nawet w czasie pandemii seniorów mogą u nas odwiedzać rodziny, jednak wprowadziliśmy pewne zasady, wśród nich m.in. maksymalny czas spotkania to 45 min., konieczność zachowania bezpiecznej odległości oraz obowiązkowe noszenie maseczek i rękawiczek. Podopieczni mogą również kontaktować się z bliskimi telefonicznie lub online” – mówi Elżbieta Matuszczyk, dyrektor DPS-u przy ul. Andersa w Sosnowcu. I dodaje: „Nie zaprzestaliśmy prowadzenia zajęć aktywizujących. W mniejszych grupach nadal prowadzimy: gimnastykę, czy zajęcia kulinarne, a otrzymany od Amazon sprzęt pomoże nam w ich urozmaiceniu”.

W akcji wzięli udział pracownicy Amazon, którzy przygotowali personalizowane kartki z życzeniami dla wszystkich seniorów mieszkających w objętych wsparciem domach opieki. Łącznie życzenia otrzymało ponad 500 osób. Kartki zostały zamówione w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, a dochód ze sprzedaży został przeznaczony na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.

* https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html

** https://healthcaremarketexperts.com/aktualnosci/raport-pmr-dynamiczny-wzrost-liczby-prywatnych-domow-opieki-nad-seniorami-w-polsce/

*** https://www.nik.gov.pl/plik/id,21377,vp,24017.pdf

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz