Spawanie elektryczne – co to jest i jak się go nauczyć?

spawanie elektryczne informacje

Proces spawania elektrycznego jest bardzo popularny w celu łączenia ze sobą metali. Czym on dokładnie jest? Jak można nauczyć się spawać tą techniką?

Czym jest spawanie elektryczne?

Spawanie elektryczne, inaczej nazywane spawaniem MMA, spawaniem elektrodą lub spawaniem łukowym, to metoda łączenia metali przy użyciu spawarki elektrycznej. Działanie tej techniki polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego w szczelinie między metalowym spawanym przedmiotem a metalową elektrodą. W wyniku tego procesu generowana jest bardzo wysoka temperatura, sięgająca co najmniej 3000 stopni Celsjusza.

Elektroda do spawania składa się z rdzenia i otuliny. W zależności od rodzaju otuliny, wyróżnia się dwa typy elektrod: rutylowe i z otuliną zasadową. Elektrody rutylowe są łatwiejsze w obsłudze, ale łączenie wykazuje mniejszą trwałość. Natomiast elektrody z otuliną zasadową nadają się do spawania elementów, które będą poddane dużym obciążeniom, takich jak metalowe konstrukcje.

Jakie są zalety spawania elektrodą?

Spawanie elektrodą ma wiele zalet, takich jak:

  • Uniwersalność – można łączyć różne gatunki stali (stopowe i niestopowe), a także nikiel, żeliwo, miedź i ich stopy.
  • Praca w różnych pozycjach – możliwość spawania w dowolnej pozycji.
  • Wytrzymałe spoiny – uzyskiwane spoiny charakteryzują się dużą wytrzymałością.
  • Możliwość pracy na zewnątrz – spawanie można wykonywać na zewnątrz przy wietrze oraz pod wodą.

Należy jednak pamiętać, że spawanie elektrodą ma również pewne wady, takie jak duża ilość oparów i dymów oraz czasochłonność. Praca w wilgotnym wnętrzu może być trudna, szczególnie jeśli elektroda jest umieszczona w otulinie zasadowej.

Jak nauczyć się spawania elektrycznego?

Spawanie elektrodą może być opanowane przez osoby, które poświęcą czas na naukę i praktykę. Najlepszym sposobem jest kurs spawania elektrycznego, który pozwala na uzyskanie kompleksowego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu można uzyskać odpowiednie uprawnienia.

Kursy obejmują poniższe obszary:

  • Nauka teorii – zrozumienie podstawowych pojęć, takich jak rodzaje elektrod, rodzaje spoin, parametry spawania.
  • Ćwiczenia praktyczne – rozpoczynają się prostych złączy i stopniowo przechodzą do bardziej zaawansowanych.
  • Bezpieczeństwo – informacje dotyczące zasad spawania i środków ochrony osobistej, takich jak maska spawalnicza, rękawice, okulary ochronne i ubranie ognioodporne.

Dokładne informacje o tym, jak zapisać się na kurs spawania elektrycznego, można znaleźć na stronach ośrodków organizujących takie zajęcia.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz