Zapracowany jak polski rodzic

rodzice przy komputerze

Pandemię COVID-19 w sposób szczególny odczuły osoby opiekujące się dziećmi. Jak wynika z badania „People at Work 2021: A Global Workforce View” przeprowadzonego przez firmę ADP, co trzeci polski rodzic został zmuszony w ubiegłym roku do kompromisu pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Zachowanie tzw. work-life balance w czasie pandemii COVID-19 stanowi największe wyzwanie dla co piątego ankietowanego.

Gdy w marcu ubiegłego roku zamknięte zostały placówki oświatowe, nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy, jak dużym wyzwaniem okaże się pandemia koronawirusa dla rodziców. Opieka nad dziećmi uczącymi się w trybie zdalnym, łączona z koniecznością wykonywania obowiązków służbowych, wywołała nie tylko dodatkowy stres, ale także szereg komplikacji w organizacji życia zawodowego. Firma ADP, świadcząca globalne usługi kadrowo-płacowe, sprawdziła, z jakimi wyzwaniami musieli radzić sobie opiekunowie dzieci oraz co było dla nich najtrudniejsze.

 

Praca po pracy i w weekendy

Dane z badania „People at Work 2021:  A Global Workforce View” wskazują, że aż 22 proc. opiekunów, w czasie pandemii pracowało więcej niż wynika to z ich umowy z pracodawcą. 15 proc. rodziców przyznało też, że zdarzało im się pracować dodatkowo w weekendy lub dni wolne od pracy. Z kolei aż 25 proc. ankietowanych opiekunów podejmowało w pracy dodatkowe zadania. Z badania ADP wynika również, że duża część pracowników została zmuszona do kompromisu między rodziną a pracą. Tego zdania jest aż 36 proc. osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w tym 38 proc. matek oraz 34 proc. ojców. 18 proc. spośród ankietowanych rodziców traktuje godzenie potrzeb rodzinnych i zawodowych jako największe wyzwanie związane z pandemią. Wyższy odsetek zanotowano tylko w przypadku utrzymania zdrowia (24 proc.) oraz zarządzania stresem (20 proc.).

– Praca w trybie zdalnym niesie za sobą wiele konsekwencji. W przypadku rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi, rozgraniczenie życia prywatnego od zawodowego jest jednym z największych wyzwań. Nakładana przez pracodawców presja oraz oczekiwania realizacji powierzonych zadań w takim samym stopniu jak przed pandemią, powodują konieczność pracy poza standardowymi godzinami. Niestety, często jednak odbija się to negatywnie na motywacji i efektywności pracowników – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

 

Rosnąca rola menadżerów

W sytuacji, gdy niemal z dnia na dzień pracownicy musieli przestawić się w tryb pracy zdalnej, kluczową rolę odgrywają menadżerowie i szefowie zespołów. To w dużej mierze od nich zależy utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania, troska o dobry przepływ informacji czy równomiernie rozkładanie zadań. Wyniki badania ADP wskazują, że 33 proc. polskich rodziców uważa, że ich przełożeni nie pozwalają zachowanie elastyczności, nawet jeśli jest to określone zasadach firmy.

– Wiele firm wdrożyło oficjalne reguły dotyczące pracy zdalnej. Jednak ich realizacja i skuteczność zależą od kadry kierowniczej. Wyniki badania pokazują, że w większości przedsiębiorstw wskazane byłoby położenie nacisku na wzmacnianie umiejętności zarządzania zespołami na odległość. Z raportu wynika, że zaledwie 15 proc. pracowników- rodziców preferuje formę i czas pracy, z którą mieli do czynienia podczas szczytu pandemii – podkreśla Anna Barbachowska. I dodaje – Pracownicy, którzy są poddani dużej presji, a jednocześnie nie otrzymują wsparcia od swoich przełożonych, nie tylko stają się mniej efektywni, ale również bardziej podatni na wypalenie zawodowe. Wsparciem dla nich może być na przykład zmiana podejścia do oceny pracy. W ADP zamiast oceny twardych dokonań i skomplikowanych mierników, skupiamy się na miękkich „elementach”. Pracownicy co tydzień wypełniają ankietę, w której m.in. dzielą się swoimi przemyśleniami, pisząc o tym co im sprawiło radość w pracy w mijającym tygodniu ale także jakiej pomocy oczekują ze strony swojego przełożonego Biorąc pod uwagę, jak dużym wyzwaniem w czasach COVID-19 jest zarządzanie zespołami, chcemy aby pracownicy mieli jak najwyższy komfort pracy i mogli na bieżąco adresować swoje potrzeby.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz