Czym jest RPA i na czym polega?

systemy biurowe

Robotyzacja dotyczy nie tylko procesów produkcyjnych. Z powodzeniem stosowana jest ona także przy realizacji różnorodnych zadań biurowych, w przypadku których odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii RPA. Czym wobec tego jest RPA? Na czym polega jego wdrożenie oraz jakie korzyści może ono przynieść dla przedsiębiorstwa? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule!

Co to jest RPA?

RPA (ang. Robotic Process Automation) to technologia bazująca na zestawie algorytmów stworzonych w specjalnie przystosowanym do tego oprogramowaniu. Wykorzystywana jest ona do realizacji zadań opartych na schematach, instrukcjach oraz planach. Czyli wszelkich monotonnych oraz powtarzalnych czynności. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że po odpowiednim dostosowaniu oprogramowania, firmy takie jak specjalizująca się w optymalizacji procesów biznesowych Nova Praxis są w stanie wdrożyć RPA w niemal każdej branży. Oznacza to więc, że korzystać z niego mogą zarówno duże firmy, jak i te z sektora MŚP. 

Na czym polega wdrożenie RPA w przedsiębiorstwie?

Wdrożenie RPA opiera się na znalezieniu procesów w przedsiębiorstwie, w których praca ludzka mogła by być zastąpiona specjalnie stworzonym programem. Najczęściej polegają więc one na powtarzalnych, wymagających zaangażowania czynnościach. Wobec tego wprowadzenie robotyzacji procesów biznesowych składa się z kilku głównych etapów obejmujących:

 • audyty i pomiar procesów w firmie,
 • analiza i mapowanie procesów,
 • wybór miejsca, w którym ma zostać wdrożony proces robotyzacji, 
 • analiza wykonalności robota ew. ustalenie ścieżek alternatywnych lub modyfikacji procesów
 • przygotowanie wybranego procesu do wdrożenia robotyzacji,
 • przygotowanie dokumentacji biznesowej działania robota
 • stworzenie oraz wdrożenie robotów.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie RPA w firmie?

Za wdrożeniem RPA w przedsiębiorstwach przemawiają liczne zalety tego rozwiązania. Wśród najważniejszych z nich można wymienić przede wszystkim obniżenie kosztów, związanych z zatrudnieniem pracowników obsługujących proces lub jego część  Dodatkowo zaletami RPA jest także:

 • obniżenie liczby pomyłek popełnianych przy realizacji procesów biznesowych,
 • możliwość łatwej automatyzacji przetwarzania i integrowania danych,
 • zwiększenie wydajności i efektywności przedsiębiorstwa,
 • możliwość dostosowania czynności wykonywanych przez roboty do specyfiki niemal każdej branży,
 • eliminacja problemów wynikających z braków kadrowych na rynku pracy.
By redakcja serwisu

Dodaj komentarz