Edometryczny moduł ściśliwości gruntu – o czym mowa w praktyce?

budowa

Każdy grunt posiada swoje parametry, które należy obliczyć laboratoryjnie, by były one jak najbardziej dokładne. Ma to ogromne znaczenie dla inwestycji budowlanych, które muszą być dostosowane do gruntu, na którym będą prowadzone. Jednym z parametrów jest edometryczny moduł ściśliwości gruntu. Jak wygląda jego wyliczanie i wykorzystanie w praktyce?

Kto może wyliczyć edometryczny moduł ściśliwości gruntu?

Tak zwany moduł edometryczny, a mówiąc dokładniej edometryczny moduł ściśliwości gruntu musi zostać wyliczony w laboratorium specjalizującym się w badaniu gruntów. Wynika to z tego, że do jego dokładnego wyliczenia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, jakim jest edometr, od którego pochodzi nazwa tego parametru.

Laboratoria edometryczny moduł ściśliwości gruntu wykonują zazwyczaj na prośbę firmy deweloperskiej, czy też instytucji badającej grunty na danym terenie w celu określenia jaka zabudowa może na nich powstać. Wynika to oczywiście z tego, że parametr, jakim jest edometryczny moduł ściśliwości gruntu jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa postawionego budynku.

Jak wyliczany jest edometryczny moduł ściśliwości gruntu i na co ma wpływ?

Wyliczanie edometrycznego modułu ściśliwości gruntu jest dość proste. Dokonuje tego laboratorium zajmujące się geodezją, które posiada na stanie edometr, czyli urządzenie służące do wyliczenia modułu edometrycznego. Pobrana próbka trafia do metalowego pierścienia, który jest jedną z części edometru. Następnie na próbkę wywierany jest tylko z jednej strony stopniowo zwiększający się nacisk.

Po zakończeniu badania laboratoryjnego wyliczany jest edometryczny moduł ściśliwości gruntu, który jest proporcją pomiędzy naprężeniem badanego gruntu, a jego odkształceniem. Parametr ten wykorzystywany jest w celu zaplanowania fundamentów, czy też tego jaki budynek powstanie w danym miejscu. Wynika to z tego, że ściśliwy grunt pod dużym obciążeniem może się nierównomiernie odkształcić i przez to doprowadzić na przykład do zawalenia się budynku.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz