Jak częstotliwość głowicy aparatu ultrasonograficznego wpływa na rozdzielczość przestrzenną? 

aparat do badan usg

Na co dzień słyszymy wiele dźwięków, które bezpośrednio oddziałują na ludzki organizm. Aczkolwiek istnieją również fale akustyczne o wyższym zakresie częstotliwości zwane ultradźwiękami, które są dla ludzi niesłyszalne. Natomiast znalazły swoje zastosowanie w medycynie w celach diagnostycznych, m.in. w ultrasonografii. Jak częstotliwości generowane przez głowice aparatów USG wpływają na rozdzielczość przestrzenną?

Jak działa głowica aparatu ultrasonograficznego?

Podstawę prawidłowego działania aparatu USG stanowi zjawisko odbicia fal akustycznych (tzw. echo). Istotną rolę w tym procesie odgrywa głowica ultrasonografu, która z wykorzystaniem zjawiska odwrotnego efektu piezoelektrycznego, generuje ultradźwięki. Fale odbijają się od tkanek, a następnie wracają do głowicy. Aparat ultrasonograficzny przetwarza powracające i odbijające się fale akustyczne, na których podstawie tworzony i prezentowany jest obraz. Fala ultradźwiękowa oprócz echa może ulegać innym zjawiskom, np. rozproszeniu czy załamaniu.

Jak częstotliwość głowicy wpływa na rozdzielczość przestrzenną?

Jakość obrazowania ultrasonograficznego uwarunkowana jest rozdzielczością czasową i dynamiką kontrastu, ale przede wszystkim rozdzielczością przestrzenną, która zależy między innymi od częstotliwości fali ultradźwiękowej generowanej przez głowicę aparatu USG – im wyższa, tym lepsza rozdzielczość. Powszechnie uznaje się, że jedną z uniwersalnych zasad doboru częstotliwości jest zastosowanie możliwie jak najwyższej. Jednakże im wyższe parametry, tym mniejsza głębokość penetracji wiązki ultradźwiękowej, co sprawia, że w trakcie badania głowica powinna być jak najbliżej badanej struktury bądź obszaru. Dlatego niektórzy lekarze podczas badania mocniej dociskają głowicę aparatu USG do ciała pacjenta, by uzyskać lepszy obraz.

Na rynku szeroko dostępne są aparaty USG z głowicami szerokopasmowymi, które zapewniają określony zakres częstotliwości. Ultrasonografy Samsung dostępne w ofercie autoryzowanego dystrybutora GEMED wyposażone są w kilka wymiennych głowic. Część aparatów USG w trakcie badania wyświetla bieżący zakres częstotliwości w megahercach (Hz), zaś inne umożliwiają wybór diagnoście jednego z trzech możliwych zakresów, czyli Gen, Res (tkanki powierzchniowe) oraz Pen (tkanki głębokie).

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz