Jakie środki gaśnicze można podawać za pośrednictwem węży pożarniczych?

waz pozarniczy

Wbrew powszechnemu przekonaniu do gaszenia pożarów używa się nie tylko wody. Najwyższej klasy węże strażackie są doskonale przystosowane do aplikowania różnego rodzaju środków gaśniczych – także tych wykazujących się wyższą od wody skutecznością w tłumieniu pożarów. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak wygląda podział wspomnianych specyfików. Nie zwlekaj i już dziś poznaj więcej informacji na ten temat.

Środki gaśnicze – ogólna definicja

Pod pojęciem środków gaśniczych najczęściej rozumie się konkretne substancje, które po umiejętnym wprowadzeniu do strefy ognia przyczyniają się do przerwania procesu palenia. Specyfiki przeznaczone do rozprowadzania za pomocą takich akcesoriów, jak węże strażackie, mogą występować w różnych stanach skupienia – stałym, ciekłym bądź gazowym. Działają one w różny sposób na ogień, izolując materiały palne, ochładzając zajęte pożarem obiekty albo redukując stężenie utleniacza.

Klasyfikacja środków gaśniczych

 Środki gaśnicze, można podzielić na trzy rodzaje. Są to kolejno:

  • woda w postaci mgły wodnej, piany gaśniczej lub roztworów zwilżających;
  • proszki gaśnicze – preparaty specjalne, ABC i BC;
  • gazy gaśnicze – obojętne oraz halony.

Woda stanowi podstawowy środek gaśniczy w większości sytuacji. Obniża ona temperaturę palącego się materiału. Dodatkowo strumień gaśniczy aplikowany pod wysokim ciśnieniem skutecznie zbija płomienie. Jak wskazują specjaliści z takich firm, jak Bogdan Gil”, do zalet wody jako środka gaśniczego zalicza się także ogólną dostępność oraz brak szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Piany gaśnicze powstają w wyniku zmieszania wody, gazu oraz środka pianotwórczego. W praktyce najczęściej stosuje się piany ciężkie, które można podawać na duże odległości. Proszki gaśnicze wyróżniają się uniwersalnością zastosowania. Można ich używać do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy i gazów. Za ich zaletę uznaje się szybkość działania. Gazy gaśnicze służą do rozcieńczania powietrza oraz obniżania stężenia tlenu do wartości, przy której dochodzi do zahamowania procesów spalania. W skład tych preparatów wchodzi para wodna, dwutlenek węgla albo azot. Środki te na ogół nie niszczą gaszonych obiektów i materiałów, skutecznie przenikają przez szczeliny. Są też odporne na działanie niskiej temperatury.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz