Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej?

Kiedy warto skorzystac z terapii rodzinnej

Problemy psychologiczne mogą dotykać całych rodzin. W takiej sytuacji dobrym wyborem może być terapia rodzinna. Do kogo jest ona skierowana? Na czym dokładnie polega? Gdzie można z niej skorzystać?

Czym jest terapia rodzinna?

Termin terapii rodzinnej odnosi się do pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko tę osobę, która ma trudności, lecz również je bliskich, na przykład małżonka, rodziców, dzieci.

Głównym celem terapii rodzinnej jest wspólne przepracowanie danego problemu dotykającego całą rodzinę. Pozwala ona wtedy na uzyskanie skuteczniejszych efektów, między innymi wspiera komunikację między członkami rodziny, pomaga w odbudowaniu relacji, polepszeniu współpracy.

Do kogo skierowana jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna ma bardzo szerokie zastosowanie u może być ona pomocna w wielu problematycznych sytuacjach dotykających rodzin.

Wskazaniem do przeprowadzenia terapii rodzinnej są między innymi:

  • zaburzone relacje między członkami rodziny powodujące konflikty, kłótnie

  • problemy emocjonalne jednego z członków rodziny

  • choroby psychiczne występujące w rodzinie, na przykład jak depresja, stany lekowe, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

  • zaburzenia emocjonalne jednego z członków rodziny

  • występowanie w rodzinie uzależnień, na przykład uzależnienia od alkoholu, narkotyków

  • sytuacje traumatyczne dotykające całej rodziny, na przykład śmierć jednego z członków rodziny

  • zmiana zachowania u dziecka, które zaczyna powodować trudności wychowawcze i edukacyjne

Profesjonalna terapia rodzinna Poznań – więcej informacji dotyczących wskazań do przeprowadzenia terapii rodzinnej można znaleźć na stronach internetowych gabinetów i klinik, które ją prowadzą.

Jak odbywa się terapia rodzinna?

Terapia rodzinna ma formę psychoterapii, w której biorą wszyscy członkowie rodziny razem. Może ona również obejmować spotkania indywidualne z jednym z członków rodziny, którego dotyczą problemy.

Psychoterapeuta poprzez rozmowę pomaga rodzinie w wypracowaniu takiego rozwiązania sytuacji, która będzie spełniała wymagania każdego jej członka. Ułatwia on również wyrażenie swoich myśli osobom biorącym udział w terapii, przez co pomaga również w łatwiejszym poradzeniu sobie z emocjami oraz z problemami.

Dla uzyskania najlepszych efektów terapia rodzin powinna być prowadzona systematycznie. Spotkania zwykle odbywają się co 2-3 tygodnie i potrzeba co najmniej kilku spotkań dla uzyskania widocznych efektów.

Gdzie można skorzystać z terapii rodzin?

Terapię rodzinną prowadzą zarówno ośrodki finansowane przez NFZ, jak i prywatne ośrodki psychoterapii. Z ofertami można zapoznać się online.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz