Kto może wyręczyć właściciela firmy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

ksiegowosc w firmie

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest rejestrowanie zdarzeń gospodarczych. Niektóre podmioty są zobligowane do robienia tego w formie ksiąg rachunkowych. Dzięki nim analizuje się przepływy gotówkowe w obrębie spółki lub firmy. Ale czy księgi rachunkowe trzeba prowadzić samodzielnie, czy można powierzyć komuś ten obowiązek?

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Nie każdy właściciel firmy musi prowadzić księgi rachunkowe. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązek ten mają przede wszystkim różnego rodzaju spółki: handlowe, osobowe, cywilne, prawne, komandytowe, czy akcyjne niezależnie od tego, jak wysokie są ich przychody. Wyjątkiem jest Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych są także osoby fizyczne oraz spółki jawne osób fizycznych, przy czym tylko wtedy, kiedy ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy były większe lub równe kwocie 2 000 000 euro. Księgi rachunkowe można prowadzić też dobrowolnie, ale aby to zrobić, należy zgłosić się przed rozpoczęciem roku obrotowego do Urzędu Skarbowego.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe powinno się prowadzić w siedzibie jednostki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zlecamy prowadzenie ich biuru rachunkowemu. Nie zmieniają się jednak zasady, jakie obowiązują przy ich wypełnianiu. Przede wszystkim muszą być uzupełniane w języku polski oraz w polskiej walucie. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest oczywiście rzetelność i systematyczność. W takiej dokumentacji nie ma miejsca na luki, a za zaprzestanie prowadzenia ksiąg rachunkowych grożą kary. Warto również wiedzieć, że musimy je przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczą.

Czy warto zlecić komuś prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych należy wykonywać na bieżąco, zgodnie ze stanem faktycznym. Osoby do tego zobligowane nie zawsze mają na to czas pośród codziennych obowiązków. W związku z tym warto przekazać ich prowadzenie w ręce biura rachunkowego takiego jak Emilkol Biuro Rachunkowe z Łodzi. Dzięki temu masz pewność, że dokumentacja jest prowadzona rzetelnie i bezbłędnie i nie musisz się o nią obawiać w razie kontroli. Co więcej, możesz liczyć na pomoc ekspertów w razie ewentualnych problemów i odchodzi Ci jeden z ważnych obowiązków.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz