Pandemia katalizatorem zmian dla Polaków?

rozmowa kwalifikacyjna

Zawirowania na rynku pracy wywołane pandemią odbiły się na życiu prywatnym wielu pracowników. Co drugi Polak (49 proc.) rozważał w trakcie ostatniego roku zmianę pracodawcy, a co piąty przyznaje (21 proc.), że z powodu pandemii jego wynagrodzenie zostało obniżone – wynika z najnowszego badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”.

Pandemia w znacznym stopniu przewartościowała życie pracowników oraz ich podejście do pracy. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, co drugi Polak (49 proc.) rozważa zmianę pracodawcy. W porównaniu z Europą polscy pracownicy są zdecydowanymi zwolennikami zmian (Polska: 49 proc. vs średnia europejska: 44 proc.). Co ciekawe, częściej o nowej pracy myślą kobiety (54 proc.) niż mężczyźni (50 proc.) oraz pracownicy pokolenia Z (60 proc.). Według raportu ADP, Polacy nie są przywiązani do swojego miejsca zatrudnienia. Zaledwie co czwarty ankietowany (26 proc.) przyznaje, że w ciągu następnych 2-5 lat zamierza pozostać w obecnej firmie.

– Mimo pandemii, w Polsce wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Rekordowo niskie bezrobocie sprawia, że osoby szukające pracy wybierają firmy, w których mają większe szanse na rozwój, a także wyższą pensję. Wśród pracowników na całym świecie można jednak zauważyć tendencje związane z brakiem przywiązania do obecnego miejsca zatrudnienia. Co ciekawe, jak wynika z danych firmy Deloitte, młodzi ludzie coraz częściej chcą rozwijać swoją karierę, lecz nie kosztem rodziny czy przyjaźni. Z tego też względu działy HR, aby zatrzymać młode talenty, muszą poszukiwać złotego środka między możliwościami rozwoju kompetencji a balansem pomiędzy karierą i życiem prywatnym – twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

 

Gorsze warunki życia

Jednym z najczęstszych wyzwań, z którym w czasie pandemii musieli borykać się pracownicy, było obniżenie wysokości wynagrodzenia (21 proc.). Co więcej, 13 proc. z nich przyznaje, że pracodawca zredukował liczbę świadczonych godzin pracy lub pomniejszył ich zakres obowiązków. Podobnie przedstawia się sytuacja wśród członków gospodarstwa domowego osób ankietowanych, gdzie 15 proc. podziela zdanie, że pandemia miała wpływ na obniżenie ich wynagrodzenia.

Zmiana sytuacji finansowej powodowała coraz większe obawy związane z pogorszeniem się statusu życiowego. Prawie połowa ankietowanych Polaków w badaniu ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View” przyznała, że w wyniku pandemii zmieniła lub planowała zmienić warunki swojego życia. Najczęściej problem dotyczył młodych pracowników (52 proc.) oraz osób pracujących w Warszawie (66 proc.). Liderami w Europie pod tym względem są Włosi, którzy w blisko połowie przypadków (46 proc.) zdecydowali się na istotne zmiany.

– W obawie o zatrudnienie i utrzymanie życia na dotychczasowym poziomie pracownicy często decydowali się na działania poprawiające ich sytuację finansową. Popularną metodą na redukcję ponoszonych co miesiąc kosztów była przeprowadzka do miejsca umożliwiającego wynajem mieszkania w znacznie niższej cenie. Praca w trybie zdalnym pozwoliła pracownikom na realizację zadań z dowolnego miejsca w Polsce. W wyniku tego wielu Polaków zdecydowało się na powrót w rodzinne strony, w których dodatkowo odnotowywano znacznie niższy wskaźnik zachorowań na koronawirusa niż w dużych aglomeracjach – dodaje Barbachowska.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz