Czy butle LPG podlegają homologacji?

homologacja

Homologacja jest pojęciem związanym przede wszystkim z branżą motoryzacyjną. Używa się go do nazywania pozwoleń niezbędnych do użytkowania samochodów osobowych, przyczep i innych pojazdów. Jednak nie tylko same pojazdy muszą podlegać homologacji. Czy, aby użytkować butle LPG do instalacji auto gazu w samochodach również trzeba wyposażyć się w taką, która posiada homologację?

Czym dokładnie jest homologacja?

Świadectwo homologacji to pozwolenie na używanie urządzenia, które wydaje stosowna instytucja. W przypadku samochodów osobowych jest to Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Badania homologacyjne mogą być przeprowadzane tylko przez określone jednostki uprawnione do kontroli stanu technicznego urządzeń i tego, czy spełnia ono wszelkie normy bezpieczeństwa.

Homologacja dotyczy tylko nowych pojazdów jeszcze przed zarejestrowaniem i może o nią wystąpić jedynie producent lub uprawniony do tej czynności przedstawiciel. Listę produktów objętych homologacją określają przepisy polskiego i europejskiego prawa. Uzyskanie homologacji wiąże się z tym, że urządzenie jest w pełni sprawne i gotowe do użycia, a za ewentualne uszkodzenia odpowiada użytkownik.

Czy butli gazowych LPG też muszą mieć świadectwa homologacji?

Ale nie tylko same pojazdy podlegają homologacji. Dotyczy to również poszczególnych elementów znajdujących się wewnątrz samochodu: silników czy butli gazowych używanych w instalacjach auto gaz. Nie dość, że w samochodzie musi zostać umieszczona butla gazowa z homologacją, to jeszcze ta powinna być odnawiana co 10 lat. Natomiast jedna butla może być użytkowana maksymalnie przez 20 lat. Cena badania homologacyjnego oscyluje pomiędzy 200 a 250 złotych.

W jaki sposób przeprowadza się badania homologacyjne butli LPG?

Załóżmy więc, że zamontowałeś instalację autogazu wraz z nową butlą u dystrybutora LPG Gal-Gaz, ale po 10 latach musisz zlecić badanie homologacyjne. Co wtedy? Podczas badania kontroluje się między innymi grubość zbiornika oraz jego ogólny wygląd zewnętrzny. Wszystko po to, żeby nie było wątpliwości w kwestii tego, czy butla jest odpowiednio zabezpieczona. Specjaliści muszą też dokonać oceny, czy zbiornik od wewnątrz nie jest pęknięty, sprawdzić jego wytrzymałość na ciśnienie, jak również czytelność danych na etykiecie. Z butlą poddaną tak szczegółowej kontroli można śmiało wyjechać w trasę.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz