Na czym polega filtrowentylacja przemysłowa?

ozonowanie

Na różnych etapach produkcji powstają szkodliwe pyły i gazy, które stanowią zagrożenie dla pracowników zakładów przemysłowych. Ich neutralizacja jest niezwykle ważna dla ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu uniknięcia zagrożenia np. wybuchem, które pojawia się w przypadku substancji łatwopalnych i wybuchowych. Wyjaśniamy, na czym polega filtrowentylacja przemysłowa.

Co wpływa na jakość powietrza w zakładach przemysłowych?

Jakość powietrza w zakładach przemysłowych często stanowi poważny problem, który wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań. Z tego względu już na etapie adaptacji budynku do celów przemysłowych projektowane są systemy wentylacji, które różnią się od systemów stosowanych w budownictwie przeznaczonym do celów mieszkaniowych. Ma to związek z koniecznością podołania wymianie powietrza w zakładach przemysłowych, w których stężenie szkodliwych substancji w powietrzu jest bardzo wysokie.

Odrębny problem stanowi redukcja innych zanieczyszczeń np. łatwopalnych i wybuchowych gazów, które zagrażają nie tylko zdrowiu pracowników, ale także ich życiu. Filtrowentylacja przemysłowa musi być dopasowana pod względem rodzaju i efektywności działania do specyfiki danej branży, bo tylko wówczas pozwoli na szybką i skuteczną wymianę powietrza oraz jego oczyszczanie ze szkodliwych pyłów i innych zanieczyszczeń. Najwyższej jakości, niezawodne urządzenia filtrowentylacyjne stacjonarne i mobilne dostępne są np. w ofercie firmy Klimawent.

Zasada działania filtrowentylacji przemysłowej

Stosowane w zakładach przemysłowych urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają powietrze z różnych zanieczyszczeń, dbając jednocześnie o jego stałą wymianę. Urządzenia filtrowentylacyjne stacjonarne oraz mobilne mogą zostać precyzyjnie dobrane do specyfiki produkcji i szczególnych warunków, które panują np. w laboratoriach placówek naukowo badawczych, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom. Specjalne filtry pozwalają na wyłapywanie oraz separację szkodliwych zanieczyszczeń, zabezpieczając przed ich przedostawaniem się do dróg oddechowych oraz na zewnątrz zakładu.

Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa mają urządzenia redukujące zagrożenie związane z wybuchem, które pojawia się na różnych etapach produkcji. Do urządzeń filtrowentylacyjnych zaliczamy m.in. wielostanowiskowe urządzenia filtracyjne do pyłów spawalniczych, a także różnego rodzaju odpylacze. Zadaniem filtrowentylacji przemysłowej jest nie tylko efektywna redukcja szkodliwych gazów, pyłów i innych niebezpiecznych substancji, ale także poprawa przepływu powietrza i jego redystrybucja w pomieszczeniach.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz