Na czym polega uprawa pasowa i jakie niesie korzyści?

uprawa pasowa

Uprawa pasowa (strip-till) to nowoczesny system uprawy bezorkowej. Podczas gdy w tradycyjnej uprawie płużnej wierzchnia warstwa gleby jest odwracana i odkładana na dno skiby, w systemach bezpłużnych gleba nie jest odwracana, ale mieszana. Pług zastępują wtedy inne maszyny rolnicze, np. brony talerzowe, spulchniacze, grubery, a coraz częściej – agregaty uprawowe.

Uprawa i siew pasowy, czyli technologia jednego przejazdu

Strip-till to szczególna technologia uprawy bezorkowej. Polega na uprawie roślin w ograniczeniu co do rzędu, w którym zostały wysiane nasiona. Gleba na polu jest spulchniana w pasach, między którymi pozostawia się ściernisko. Stosunek gleby spulchnianej do międzyrzędzia wynosi zazwyczaj 1:3, co oznacza, że ściernisko pokrywa większą część pola. Dzięki temu nie dochodzi do nadmiernego parowania wody z gleby. Uprawa pasowa pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie wody przez rośliny i to właśnie jest jedną z jej największych zalet.

Nie bez powodu uprawa pasowa nazywana jest technologią jednego przejazdu. Dzięki nowoczesnym agregatom uprawowo-siewnym, dostępnym np. w KAGRO, podczas jednego przejazdu wykonuje się i spulchnianie gleby, i siew, i nawożenie. Ten ostatni element zyskuje na precyzji względem tradycyjnej uprawy, dzięki czemu nawóz jest optymalnie wykorzystany. Takie połączenie zabiegów pozwala zapewnić nasionom dobry grunt dla kiełkowania, a korzeniom do rozwoju. Rolnikowi z kolei daje lepsze możliwości planowania i zwiększa szanse na terminową realizację wszystkich zadań na polu.

Zalety uprawy pasowej

Decyzja o przejściu na uprawę w systemie pasowym niesie ze sobą korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Te pierwsze wynikają wprost ze zmniejszenia ilości przejazdów maszyn po polu, co oznacza szybsze wykonywanie zabiegów agrotechnicznych i mniejsze zużycie paliwa. Ograniczenie spalania oznacza też mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Gospodarz oszczędza jednocześnie środki niezbędne do utrzymania kilku różnych maszyn rolniczych.

Podczas mieszania gleby z wykorzystaniem agregatu uprawowego nie dochodzi do wietrzenia ani przesuszania gleby, jak ma to miejsce podczas orki. Dlatego uprawa pasowa przyczynia się do polepszenia struktury gleby. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, ściernisko w międzyrzędziach pomaga w utrzymaniu właściwej wilgotności gleby, zapobiegając nadmiernemu parowaniu wody. Strip-till pomaga zachować naturalne życie mikrobiologiczne, dzięki czemu gleba szybciej oczyszcza się ze szkodliwych substancji i łatwiej asymiluje składniki potrzebne roślinom.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz