Czym jest faktoring i jak z niego korzystać?

closeup of business man checking tax invoice paper

Faktoring to popularna usługa finansowa z której korzysta coraz większa liczba przedsiębiorców. Właściciel firmy praktycznie natychmiast otrzymuje środki pieniężne na swoje konto, a więc chwilę po wystawieniu faktury i przedstawieniu jej faktorowi. Czym dokładnie jest ta usługa i jak z niej korzystać? Podpowiadamy.

  • Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa w ramach której przedsiębiorca wystawiający faktury otrzymuje praktycznie natychmiastowo na swoje konto środki pieniężne z tytułu sprzedaży produktów lub usług. Zazwyczaj są one z odroczonym terminem płatności, więc kontrahent w wielu przypadkach spłaca zobowiązania dopiero przed końcem wyznaczonej daty. Co powoduje powstawanie zatorów płatniczych i właściciel firmy nie jest w stanie finansować bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W tej sytuacji faktoring szybko i skutecznie rozwiązuje ten problem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

  • Jak korzystać z faktoringu?

Korzystanie z usług faktoringu jest bardzo proste, ponieważ umowa dotyczy tylko i wyłącznie dwóch stron i nie uczestniczy w niej żaden kontrahent z którym handluje przedsiębiorca. Po jej podpisaniu z firmą faktoringową i ustaleniu indywidualnego limitu faktoringowego można przystąpić do zgłaszania faktur, które chcemy, aby były sfinansowane. W najprostszym ujęciu polega to na przedstawieniu odpowiednich dokumentów do faktora. Są to faktury zarówno dotyczące sprzedanego towaru, jak i wykonanych usług. Po ich zgłoszeniu faktor zazwyczaj wpłaca odpowiednią zaliczkę, która jest procentową wartością sumy lub całością kwoty netto.

W momencie w którym kontrahent wykonuje przelew pieniędzy za fakturę, obowiązkiem przedsiębiorcy jest przekazać te pieniądze na konto usługodawcy faktoringu. W ostatnim etapie transakcji uczestniczy faktor. Przekazuje on pozostałą część faktury do przedsiębiorcy. Jest ona oczywiście pomniejszona o prowizję, zgodną z podpisaną wcześniej umową.

  • Dla kogo jest faktoring?

Faktoring cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza w branżach w których większość faktur jest z odroczonym terminem płatności. Między innymi w budownictwie oraz transporcie. Firmy budowlane muszą regularnie płacić za wypożyczenie sprzętu budowlanego, ale płatność za wykonaną usługę otrzymują dopiero po wielu tygodniach lub miesiącach. Przestoje wynikają z wielu różnych przyczyn. Na przykład z powodu konieczności kompleksowego sprawdzenia jakości wykonanych usługo w dłużej perspektywie czasu generuje dość wysokie koszty dla przedsiębiorstwa.

By redakcja serwisu epbf.pl

Dodaj komentarz